Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22054-179".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-12-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de moties van de leden Van Dijk (22054, nr. 173) en El Fassed (22054, nr. 172) met betrekking tot het Nederlandse wapenexportbeleid
Dossiernummer 22054
Dossiertitel Wapenexportbeleid
Identifier kst-22054-179
Indiener H. Bleker
Indiener U. Rosenthal
Ondernummer 179
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Economie | Handel
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wapenexportbeleid; Brief regering; Reactie op de moties van de leden Van Dijk (22054, nr. 173) en El Fassed (22054, nr. 172) met betrekking tot het Nederlandse wapenexportbeleid
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012