Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22054-121".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2007-07-05
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 22054
Dossiertitel Wapenexportbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-22054-121
Indiener VAN DAM
Indiener VENDRIK
Ondernummer 121
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype staten generaal
PS key KST108916
Publicatiedatum 2007-07-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wapenexportbeleid; Motie om het importerende bedrijf bij elke leverantie van componenten van wapens een eindbestemmingsverklaring te laten afgeven
Vergaderjaar 2006-2007