Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200722054 nr. 121

22 054
Wapenexportbeleid

nr. 121
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN VENDRIK

Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Nederland een stringent wapenexport beleid hanteert;

overwegende, dat componenten voor wapens terecht kunnen komen in wapens waarvan de Nederlandse regering niet weet aan wie en voor welk doel ze geleverd worden;

overwegende, dat Nederlandse bedrijven zodoende toch een bijdrage kunnen leveren aan wapenleveranties aan landen waaraan Nederland zelf geen wapens zou willen leveren;

overwegende, dat andere westerse landen, waaronder de VS, gebruik maken van een eindbestemmingsverklaring, waardoor ook voor de levering van componenten de wapenexportregels gehanteerd kunnen worden;

verzoekt de regering de Kamer voor het eind van het jaar een wetsvoorstel te doen toekomen waarin wordt geregeld dat bij elke leverantie van componenten van wapens een eindbestemmingsverklaring dient te worden afgegeven door het importerende bedrijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Vendrik