Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-32-422".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-12-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 november 2010, over de Landbouw- en Visserijraad 29 en 30 november 2010
Dossiernummer 21501-32
Dossiertitel Landbouw- en Visserijraad
Identifier kst-21501-32-422
Indiener H. Bleker
Ondernummer 422
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-12-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 november 2010, over de Landbouw- en Visserijraad 29 en 30 november 2010
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2010-2011