Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-20-270".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2004-12-21
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 21501-20
Dossiertitel Europese Raad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-21501-20-270
Indiener ROUVOET C.S.
Ondernummer 270
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Pskey KST82826
Publicatiedatum 2004-12-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Europese Raad; Motie over het aan de orde stellen van de Armeense genocide in de dialoog met Turkije
Vergaderjaar 2004-2005