Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-20-1443".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-04-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Bisschop en Leijten over een ontwerp tot herziening van de Verdragen voorleggen
Dossiernummer 21501-20
Dossiertitel Europese Raad
Identifier kst-21501-20-1443
Indiener R. Bisschop
Indiener R.M. Leijten
Ondernummer 1443
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Europese Raad; Motie; Motie van de leden Bisschop en Leijten over een ontwerp tot herziening van de Verdragen voorleggen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019