Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-20-1361".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-09-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Ojik en Voordewind over een gezamenlijke oplossing voor de opvang van asielzoekers in Griekenland
Dossiernummer 21501-20
Dossiertitel Europese Raad
Identifier kst-21501-20-1361
Indiener A. van Ojik
Indiener J.S. Voordewind
Ondernummer 1361
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-09-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Europese Raad; Motie; Motie van de leden Van Ojik en Voordewind over een gezamenlijke oplossing voor de opvang van asielzoekers in Griekenland
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2017-2018