21 501-20 Europese Raad

Nr. 1361 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN VOORDEWIND

Voorgesteld 13 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondanks herhaalde oproepen en inspanningen vanuit de EU asielzoekers op de Griekse eilanden nog steeds worden opgevangen in overvolle kampen met nauwelijks beveiliging en tekortschietende voorzieningen;

verzoekt de regering, al het mogelijke te doen voor een gezamenlijke en spoedige oplossing voor de mensonterende opvang van asielzoekers in Griekenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Voordewind

Naar boven