21 501-20 Europese Raad

Nr. 1201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2017

Hierbij bied ik u aan, mede namens de Minister-President, het verslag van de bijeenkomst in het kader van de viering van 60 jaar Verdragen van Rome op 25 maart 2017 jl.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST IN HET KADER VAN DE VIERING VAN 60 JAAR VERDRAGEN VAN ROME OP 25 MAART 2017

Op 24 en 25 maart is door de staats- en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie en de voorzitters van de Commissie en het Europees parlement stilgestaan bij de ondertekening van de verdragen van Rome 60 jaar geleden. De Britse premier heeft niet aan deze viering deelgenomen.

De informele bijeenkomst kende een sterk ceremonieel karakter waarbij het belang van 60 jaar vrede, veiligheid, welvaart en welzijn in Europa duidelijk gemarkeerd werd. Tijdens deze informele Top is een gemeenschappelijke verklaring van de regeringsleiders en de voorzitters van de instellingen aangenomen (zie bijlage)1. Uiteindelijk hebben alle 27 lidstaten de tekst van de verklaring onderschreven. De inbreng van het kabinet was in lijn met de eerdere inzet ten aanzien van de informele top in Bratislava en daaropvolgende Europese Raden en de verklaring van de Benelux tijdens de top in Valletta (zie o.a. Kamerstukken 21 501-20, nr. 1143, 21 501-20, nr. 1150, 21 501-20, nr. 1194 en 21 501-20, nr. 1192).


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven