21 501-20 Europese Raad

Nr. 1128 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN DEFENSIE EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2016

Hierbij sturen wij u een toelichting op het proces van presentatie van de EU Global Strategy on Foreign and Security policy, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg over de Navo ministeriele van 9 juni jl. De Kamer is reeds via de geannoteerde agenda geïnformeerd over de Nederlandse positie tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni aanstaande (Kamerstuk 21501–20, nr. 821).

Hoge Vertegenwoordiger Mogherini zal, conform de opdracht van de Europese Raad van juni 2015, de EU Global Strategy on Foreign and Security Policy (EUGS) presenteren tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni a.s. De EUGS beoogt richting te geven aan het extern optreden van de EU voor de komende jaren in het licht van de veranderende geopolitieke en veiligheidscontext.

De EUGS is het eindresultaat van intensieve consultaties van HV Mogherini met de EU-lidstaten, internationale partners, denktanks, academici en het maatschappelijk middenveld. In dat kader bracht HV Mogherini op 16 april 2015 een bezoek aan Nederland en sprak zij onder meer met uw Kamer over de EUGS.

De EUGS is op 26 juni jl. onder embargo aan de EU-lidstaten aangeboden. Na de presentatie door HV Mogherini tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni zal de EUGS openbaar worden gemaakt. Het kabinet zal na openbaarmaking uw Kamer nader informeren.

Terwijl de EUGS in de eerste plaats de verantwoordelijkheid blijft van HV Mogherini, is het kabinet voorstander van eigenaarschap van de EU-lidstaten. Tevens ambieert het kabinet een spoedige uitwerking van de EUGS in deelstrategieën, inclusief op het gebied van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) en het externe domein van de Global Goals agenda.

Het kabinet is tevens voorstander van een spoedige uitwerking van de EUGS in de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli a.s. De uitwerking van het door Nederland gewenste GVDB-witboek zou vervolgens tijdens de informele bijeenkomst van ministers van Defensie van 22 en 23 september a.s. kunnen worden besproken. HV Mogherini besluit echter over de uiteindelijke agenda van deze Raden.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de Nederlandse inzet voor de EUGS verwijzen wij u graag naar de geannoteerde agenda van de EU-Defensieraad van 4 en 5 februari 2016 (Kamerstuk 21 501-28, nr. 135) en de geannoteerde agenda van de EU-Defensieraad van 19 april 2016 (Kamerstuk 21 501-28, nr. 139).

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Naar boven