Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-08-438".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-10-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over voorstellen voor structurele verbeteringen van het ETS
Dossiernummer 21501-08
Dossiertitel Milieuraad
Identifier kst-21501-08-438
Indiener S. van Veldhoven
Indiener P.F.C. (Paulus) Jansen
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener J.C. (Jan) Vos
Ondernummer 438
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-10-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Milieuraad; Motie; Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over voorstellen voor structurele verbeteringen van het ETS
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013