21 501-08 Milieuraad

Nr. 438 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 24 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de CO2-prijs door de economische crisis en een overschot aan rechten lager ligt dan vooraf verwacht en dat daardoor innovatie niet wordt gestimuleerd;

constaterende dat een structurele oplossing op lange termijn gewenst is;

verzoekt de regering, er bij de Europese Commissie op aan te dringen zo snel mogelijk met voorstellen voor structurele verbeteringen van het ETS te komen;

verzoekt de regering tevens, geen blokkades op te werpen ten aanzien van de backloadvoorstellen van de Europese Commissie voor de korte termijn en dus geen onderdeel te vormen van een mogelijk blokkerende minderheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jan Vos

Dik-Faber

Agnes Mulder

Paulus Jansen

Naar boven