Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-08-339".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-10-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 21501-08
Dossiertitel Milieuraad
Identifier kst-21501-08-339
Indiener M.J.A. van der Hoeven
Ondernummer 339
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-10-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Milieuraad; Brief regering; Beantwoording vragen uit het algemeen overleg van 7 oktober jl. over staatsteun voor kolenmijnen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011