Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-02-FK".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-04
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake gevolgen Europees Migratie- en Asielpact voor Nederlandse wetgeving
Dossiernummer 21501-02
Dossiertitel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-02-FK
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer FK
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1105964
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-06
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake gevolgen Europees Migratie- en Asielpact voor Nederlandse wetgeving
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023