Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-02-2629".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-04-06
Documenttitel Motie van de leden Van der Lee en Piri over de invulling van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van activiteiten in bezette Palestijnse gebieden in de praktijk
Dossiernummer 21501-02
Dossiertitel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-02-2629
Indiener T.M.T. van der Lee
Indiener K.P. Piri
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 2629
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-04-07
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van de leden Van der Lee en Piri over de invulling van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van activiteiten in bezette Palestijnse gebieden in de praktijk
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023