Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-02-2170".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-06-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Geannoteerde agenda aan voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020
Dossiernummer 21501-02
Dossiertitel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken
Identifier kst-21501-02-2170
Indiener S.A. Blok
Ondernummer 2170
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief regering; Geannoteerde agenda aan voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020