Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-2009 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20082009-31700-VII-F".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-04-17
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31700-VII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20082009-31700-VII-F
Ondernummer F
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST130070
Publicatiedatum 2009-04-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009; Verslag van een Schriftelijk Overleg
Vergaderjaar 2008-2009