Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2005 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20042005-29763-E".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2005-03-24
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29763
Dossiertitel Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20042005-29763-E
Ondernummer E
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
PS key KST85214
Publicatiedatum 2005-03-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Zorgverzekeringswet; Memorie van antwoord
Vergaderjaar 2004-2005