Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2001 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20002001-27258-255b".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2001-07-05
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27258
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met het oog op het herstel van vormfouten bij vorderingen tot verlenging van de terbeschikkingstelling of van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20002001-27258-255b
Ondernummer 255b
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST54439
Publicatiedatum 2001-07-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging WvS en WSv i.v.m. herstel vormfouten bij vordering verlenging TBS of maatregel tot plaatsing in jeugdinrichting; Nota n.a.v. het verslag
Vergaderjaar 2000-2001