Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-09-1995 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19941995-23963-277a".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1995-09-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23963
Dossiertitel Intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19941995-23963-277a
Ondernummer 277a
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Cultuur en recreatie | Recreatie
Organisatietype staten generaal
PS key KST9776
Publicatiedatum 1995-09-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vestigingswet detailhandel, Drank- en Horecawet en de Vestigingswet Bedrijven 1954; intrekking; Voorlopig verslag met vragen en opmerkingen naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek
Vergaderjaar 1994-1995