Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19637-2917".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Beleidsonderwerp Recht | Staatsrecht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-07
Documenttitel Motie van de leden Van Haga en Ephraim over intensiveren van (mobiel) grenstoezicht
Dossiernummer 19637
Dossiertitel Vreemdelingenbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-19637-2917
Indiener W.R. van Haga
Indiener O.R. Ephraim
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 2917
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-08
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van de leden Van Haga en Ephraim over intensiveren van (mobiel) grenstoezicht
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022