Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19637-2032".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-09-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Klaver c.s. over een plan van aanpak waarin de integratiemogelijkheden van vreemdelingen middels arbeid en scholing worden vergroot
Dossiernummer 19637
Dossiertitel Vreemdelingenbeleid
Identifier kst-19637-2032
Indiener J.F. Klaver
Indiener N.P.M. Klein
Indiener T. Kuzu
Indiener M.L. Thieme
Indiener J.S. Voordewind
Indiener A. Pechtold
Ondernummer 2032
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-09-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Klaver c.s. over een plan van aanpak waarin de integratiemogelijkheden van vreemdelingen middels arbeid en scholing worden vergroot
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015