Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19637-1923".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Ellemeet c.s. over een langetermijnvisie voor de opvangcapaciteit voor vluchtelingen
Dossiernummer 19637
Dossiertitel Vreemdelingenbeleid
Identifier kst-19637-1923
Indiener C.E. Ellemeet
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Indiener A.G. Schouw
Ondernummer 1923
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Ellemeet c.s. over een langetermijnvisie voor de opvangcapaciteit voor vluchtelingen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015