Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19637-1350".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-06-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 19637
Dossiertitel Vreemdelingenbeleid
Identifier kst-19637-1350
Indiener E.M.H. Hirsch Ballin
Ondernummer 1350
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-06-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vreemdelingenbeleid; Brief regering; EHRM: gemotiveerde Rule 39 in Somalische Dublin-zaken
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010