Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19637-1234".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-10-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 19637
Dossiertitel Vreemdelingenbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19637-1234
Ondernummer 1234
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
PS key KST123603
Publicatiedatum 2008-10-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vreemdelingenbeleid; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009