17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 526 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2016

U heeft mij verzocht een reactie te geven op het bericht van 15 februari 2016 dat FNV en CNV zich terugtrekken uit het bestuur van de Stichting Normering Arbeid (SNA) omdat zij zorgen hebben over het keurmerk.

Zoals aangegeven in mijn brief van 12 mei 2014 (Kamerstuk 17 050, nr. 473) en mijn brief van 8 juli 2015 (Kamerstuk 29 544, nr. 641) is intensief overleg gevoerd en hebben alle partijen zich actief ingespannen om de kwaliteit van de zelfregulering in de uitzendbranche te verhogen.

In de strijd tegen ontduiking van arbeidsvoorwaarden en onderbetaling van werknemers is het immers van groot belang dat het keurmerk doet wat het moet doen. Een breed draagvlak is uiteraard ook van belang bij de rol die het keurmerk speelt ten aanzien van de zelfregulering in de sector.

Ik ben op dit moment in gesprek met alle betrokken partijen over wat het besluit van FNV en CNV voor het keurmerk betekent. Ik kom hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven