Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-08-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-17050-484".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-07-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Tweede voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies
Dossiernummer 17050
Dossiertitel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
Identifier kst-17050-484
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 484
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-08-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief regering; Tweede voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014