Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-01-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-17050-454".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-01-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Nijboer en Neppérus over vermindering van het aantal terugbetalingen van toeslagen
Dossiernummer 17050
Dossiertitel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
Identifier kst-17050-454
Indiener H. Nijboer
Indiener H. Neppérus
Ondernummer 454
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-01-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Motie; Motie van de leden Nijboer en Neppérus over vermindering van het aantal terugbetalingen van toeslagen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014