Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-17050-408".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-04-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 maart 2011, inzake Handhaving
Dossiernummer 17050
Dossiertitel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
Identifier kst-17050-408
Indiener P. de Krom
Ondernummer 408
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-04-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 maart 2011, inzake Handhaving
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2010-2011