Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 22, item 7

7 Stemming Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439).

(Zie wetgevingsoverleg van 28 oktober 2020.)

De voorzitter:

De amendementen-Van Nispen (stukken nrs. 8 en 10) zijn ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Op 3 november 2020 heeft de Kamer reeds over de artikelen en de overige ingediende amendementen gestemd. We zouden vandaag hoofdelijk stemmen over twee amendementen waarbij de stemmen staakten, maar omdat de heer Van Nispen de amendement heeft ingetrokken, gaan we dat dus niet doen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de nader gewijzigde amendementen-Van Nispen/Van den Berge (stuk nrs. 16, I tot en met VII).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.