Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 85, item 5

5 Stemmingen Wet hardheidsaanpassing Awir

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir) (35468).

(Zie vergadering van 17 juni 2020.)

In stemming komt het amendement-Leijten c.s. (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 38, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 38 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Omtzigt/Leijten (stuk nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Snels c.s. (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Snels (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Azarkan (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, Krol/Van Kooten-Arissen en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Azarkan (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Krol/Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lodders (stuk nr. 12) tot het het invoegen van een artikel IIa.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. We hebben de laatste tijd veel intense debatten gehad over de toeslagenaffaire. We moeten zeker gaan evalueren hoe dit is gegaan, welke stukken we kregen en wat de rol van de Kamer is. Volgens mij heeft iedereen dat in het debat al benadrukt. U weet dat de SP eigenlijk vindt dat we hier een parlementaire enquête over moeten houden, maar dat gaan we op een ander moment wel uitdiscussiëren. Vandaag stemmen we met veel plezier in met dit wetsvoorstel, dat we met vereende krachten echt beter hebben gemaakt.

Ik stem echt tegen de motie-Azarkan, die eigenlijk al een schot voor de boeg geeft met een oordeel over wie hier schuld heeft. Ik vind wel dat we dat in de toekomst nog goed moeten onderzoeken.

De voorzitter:

Dat betreft de motie op stuk nr. 86. Daar gaan we straks over stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Leijten c.s. (stuk nrs. 20, I tot en met III), de gewijzigde amendementen-Omtzigt (stuk nrs. 38, I tot en met IV), het nader gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 35), het nader gewijzigde amendement-Omtzigt/Leijten (stuk nr. 37), het gewijzigde amendement-Snels c.s. (stuk nr. 24), het amendement-Snels (stuk nr. 13), het gewijzigde amendement-Azarkan (stuk nr. 21) en het amendement-Lodders (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.