6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Aan de orde is de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor toestemming te verlenen voor het houden van een wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag:

  • -aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op maandag 19 november van 17.00 uur tot 22.00 uur over de begrotingsonderdelen Integratie en maatschappelijke samenhang;

  • -aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op maandag 17 december van 15.00 uur tot 18.30 uur over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig" (34948).

Ik deel aan de Kamer mee dat de vaste commissie voor Defensie tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Aukje de Vries.

Ik stel voor dinsdag aanstaande ook te stemmen over een brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad (35000-VIII, nr. 7).

Ik stel voor de volgende aangehouden moties van de stand van werkzaamheden af te voeren: 27926-282; 22112-2662; 21501-02-1904; 31125-90; 21501-02-1897; 26643-560; 2018Z16413; 31305-260; 31305-262; 29398-605; 25268-165; 29398-606; 29398-607; 22112-2598; 34775-A-64; 22112-2597; 32861-31; 32861-27; 34884-3; 31066-425; 31066-426; 31066-422; 31066-423; 31066-420; 34884; 21501-20-1359; 21501-04-215; 34352-116; 34352-115; 31066-429; 19637-2420; 34104-233; 29538-265; 23235-175; 34104-230; 34104-224; 34104-223; 32805-61; 29538-264; 29538-262; 27863-74; 31935-50; 35000-5; 34775-IX-31; 22112-2691; 34775-VI-121; 33695-17; 2018Z16129; 2018Z15764; 33996-74; 33506-30; 28140-101; 33506-28; 28140-100; 32772-29; 33506-27; 33506-26; 34547-1; 2018Z15620; 35004-4.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 27625-395; 34775-A-32; 29683-238; 32847-369; 32847-378; 29665-327; 29614-79.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Huuraangelegenheden, met als eerste spreker de heer Ronnes namens het CDA;

  • -het VAO Wmo, met als eerste spreker de heer Hijink namens de SP;

  • -het VAO Nationale woonagenda 2018-2021, met als eerste spreker de heer Smeulders namens GroenLinks.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Kops namens de PVV.

De heer Kops (PVV):

"Het eerste windmolenpark op zee zonder subsidie", zei de minister van EZK, "een wereldprimeur". Dat blijkt niet waar te zijn, want er gaan nog steeds wel degelijk miljardensubsidies naartoe. Daar draaien de burgers via de energierekening direct voor op. Alle aanleiding dus voor een debat met de minister van EZK.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Heel technisch: het park draait zonder subsidie. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord van de Rekenkamer. Alleen wordt voor de aansluiting daarnaartoe inderdaad wel subsidie gegeven ...

De voorzitter:

Dus u steunt het wel of u steunt het niet?

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Wel steun voor een brief, maar niet voor een debat, want dit wisten we al heel veel jaren. Het is echt geen nieuws.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Volgens mij moet de heer Wiebes mensen geen rad of in dit geval windmolen voor ogen draaien. Ik heb eerder een dertigledendebat over wind van u gesteund. Ik zou een meerderheidsdebat ook steunen, maar misschien is het dan mogelijk om het samen te voegen. Maar steun, dus.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter, geen steun voor een debat, wel graag een brief van de minister.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter, geen nieuws, geen steun.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Ook geen steun van GroenLinks.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor het verzoek.

De heer Nijboer (PvdA):

Geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Kops?

De heer Kops (PVV):

Wel een dertigledendebat, als ik het juist heb.

De voorzitter:

Ja.

De heer Kops (PVV):

Oké, dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Mevrouw Beckerman heeft een opmerking gemaakt over nog een dertigledendebat. Misschien kan dat met elkaar ...? Ja, heel goed.

Mevrouw Beckerman namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Dank u wel, voorzitter. Al geruime tijd ligt een nieuwe wet om het bouwtoezicht aan te scherpen, stil. De minister kwam met een brief. Daar was deze zomer al veel commentaar op van onder meer gemeenten. De Eerste Kamer wacht nu op ons, op de Tweede Kamer. Er staat een dertigledendebat van mij, maar ik wil graag voorstellen om dat om te zetten in een meerderheidsdebat en dit het liefst snel in te plannen, zodat ook de senaat zijn werk kan doen. Dus: een dertigledendebat graag omzetten in een meerderheidsdebat, omdat de senaat op ons aan het wachten is.

De voorzitter:

Goed.

De heer Koerhuis (VVD):

Van harte steun. Die wet ligt al meer dan een jaar stil in de Eerste Kamer, die op ons wacht. Ik zit dan wel met de wedervraag op welke termijn het moet, want ik ben het er heel erg mee eens dat het spoedig moet.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Het is belangrijk dat we zorgen dat het door de Eerste Kamer kan worden behandeld, dus ik denk dat het goed is als we het debat zo snel mogelijk voeren zodat ze daar verder kunnen.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Het veld wil duidelijkheid, dus er is alles aan gelegen om dit met spoed te behandelen. Ik vraag me alleen af of het niet ook met een dertigledendebat had gekund als het met spoed moet.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, steun voor het verzoek.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

De voorzitter:

Nou, mevrouw Beckerman?

Mevrouw Beckerman (SP):

Dank u wel. De heer Koerhuis had een vraag gesteld over de termijn. Ik zat te denken aan voor eind oktober, maar uiteraard gaat u over de plenaire agenda, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Daar zullen we ook rekening mee houden.

Mevrouw Van Brenk namens 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Dank, voorzitter. 50PLUS, mijn collega de heer Van Rooijen, vraagt uitstel van het debat dat voor vanavond gepland staat: de repliek en dupliek van de wijziging van de Pensioenwet. Dit verzoek doe ik mede namens de heer Omtzigt van het CDA. De planning laat ik natuurlijk aan u over, maar wat ons betreft zou het heel goed volgende week dinsdag of woensdag kunnen.

De voorzitter:

O. Volgens u kan het volgende week, maar u laat het wel aan mij over?

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Ja, ik geef de agenda van de heer Van Rooijen weer.

De voorzitter:

Volgende week hebben we volgens mij de Algemene Financiële Beschouwingen.

Mevrouw Beckerman (SP):

Mijn collega Bart van Kent had mij gevraagd om dit verzoek te steunen, dus dat doe ik graag.

De heer Azarkan (DENK):

Ik heb mezelf voorgenomen dit verzoek te steunen. Dat is een goed gebruik als twee collega's iets meer tijd nodig hebben en uitstel vragen.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter. Het gaat om een EU-richtlijn die invloed krijgt op ons Nederlandse pensioenstelsel. Daarom willen wij zo lang mogelijk uitstel, wat mij betreft tot in de eeuwigheid. Steun voor het verzoek.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Steun voor het verzoek van twee collega's.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun van de ChristenUnie.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Hoe lang duurt die eeuwigheid? Dat is een moeilijke vraag. Het duurt heel erg lang, maar steun voor het verzoek.

De heer Stoffer (SGP):

Ik zou bijna een antwoord op de vraag van de heer Van Dijk willen geven, maar steun voor het verzoek.

(Hilariteit)

De heer Van der Linde (VVD):

Ik had het debat heel graag gisteravond gewoon afgerond en dat had volgens mij ook gewoon gekund. Maar goed, ik begrijp de positie van de heer Van Rooijen. Als het dinsdag of woensdag kan, steun ik het verzoek.

De voorzitter:

Dat gaat niet lukken, zeg ik u alvast.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Er is een meerderheid voor uw verzoek, mevrouw Van Brenk.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Dank u wel. Ik wil de collega's heel hartelijk danken.

De voorzitter:

Dank u wel. Dat is heel aardig van u.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter, kunt u enige indicatie geven wanneer ...

De voorzitter:

Nee.

De heer Van der Linde (VVD):

Helaas. Leuk geprobeerd.

De voorzitter:

U heeft het wel gesteund, dus.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 14.23 uur tot 14.30 uur geschorst.

Voorzitter: Martin Bosma

Naar boven