Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 22, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, Cohesiebeleid van 15 november 2017 en het BNC-fiche inzake de Mededeling Smart Specialisation-aanpak - 21501-08-703

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, Cohesiebeleid van 15 november 2017 en het BNC-fiche inzake de Mededeling Smart Specialisation-aanpak - 21501-08-703

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan tijdens het debat over de regeringsverklaring inzake beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren - 26643-496

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan tijdens het debat over de regeringsverklaring inzake beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren - 26643-496

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over Basisregistratie Personen - 27859-117

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over Basisregistratie Personen - 27859-117

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco - 29023-226

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco - 29023-226

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over kwaliteit van reclasseringstoezicht - 29270-122

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over kwaliteit van reclasseringstoezicht - 29270-122

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Sport en bewegen - 30234-168

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Sport en bewegen - 30234-168

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording op vragen commissie over de opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - 30982-35

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording op vragen commissie over de opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - 30982-35

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Adviesnotitie doorontwikkeling VWS-monitor - 31865-103

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 09 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Adviesnotitie doorontwikkeling VWS-monitor - 31865-103

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 09 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de Woningmarkt 2017 - 32847-308

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de Woningmarkt 2017 - 32847-308

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen op 7 november 2017 - 34765-18

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen op 7 november 2017 - 34765-18

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende antwoorden op nog niet volledig beantwoorde vragen bij de Algemene Financiële Beschouwingen van 8 en 9 november 2017 - 34775-74

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende antwoorden op nog niet volledig beantwoorde vragen bij de Algemene Financiële Beschouwingen van 8 en 9 november 2017 - 34775-74

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kennisgeving van brief advocaat R. Korver inzake Robert M. - 34775-VI-15

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kennisgeving van brief advocaat R. Korver inzake Robert M. - 34775-VI-15

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Renovatie paleis Huis ten Bosch - 34775-XVIII-6

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Renovatie paleis Huis ten Bosch - 34775-XVIII-6

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Reactie op verzoek commissie over ziekenhuislocatie Blaricum - 2017Z14998

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 09 november 2017

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake VN-klimaatconferentie COP23 in Bonn - 2017Z15171

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 november 2017

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief Europese Commissie:

Verslag van een politieke dialoog over het EU-mobiliteitspakket - 34734-16

Organisatie, Europese Commissie - 14 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.