10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Afschrift van de brief aan EU-Commissaris Moscovici over impact assessments bij Europese belastingvoorstellen - 22112-2209 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de brief aan EU-Commissaris Moscovici over impact assessments bij Europese belastingvoorstellen - 22112-2209 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkiezingswaarnemingsmissies Curaçao en Sint Maarten - 25223-12 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkiezingswaarnemingsmissies Curaçao en Sint Maarten - 25223-12 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Restitutiebeleid Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog - 25839-42 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Restitutiebeleid Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog - 25839-42 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

8e voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties - 28345-170 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

8e voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties - 28345-170 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken onderzoeksteam 13 Oceans - 28638-149 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken onderzoeksteam 13 Oceans - 28638-149 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017 - 28753-43 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 03 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017 - 28753-43 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 03 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tariefregulering obstetrisch high care - 29248-293 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tariefregulering obstetrisch high care - 29248-293 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven - 29398-531 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 05 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven - 29398-531 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 05 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de commissie over het bericht 'Politie laat verstek gaan bij verplichte test' - 29628-665 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de commissie over het bericht 'Politie laat verstek gaan bij verplichte test' - 29628-665 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie onderzoek Nationale Ombudsman 'Waar is mijn auto?' - 29628-666 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie onderzoek Nationale Ombudsman 'Waar is mijn auto?' - 29628-666 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie onder consumenten over de in gang gezette acties met betrekking tot kostenbewustzijn in de zorg - 29689-776 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie onder consumenten over de in gang gezette acties met betrekking tot kostenbewustzijn in de zorg - 29689-776 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rectificatie NZa Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2016 - 29689-777 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rectificatie NZa Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2016 - 29689-777 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksrapport Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk - 29689-778 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksrapport Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk - 29689-778 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang vervoerconcessie - 29984-686 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang vervoerconcessie - 29984-686 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Drietal rapporten aangaande etnisch profileren door de politie - 30950-105 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Drietal rapporten aangaande etnisch profileren door de politie - 30950-105 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op aanvullende vragen over de leegloop bij de Belastingdienst - 31066-301 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op aanvullende vragen over de leegloop bij de Belastingdienst - 31066-301 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 september 2016 over het bericht 'RWE krijgt 100 miljoen euro belastinggeld terug' - 31066-302 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 september 2016 over het bericht 'RWE krijgt 100 miljoen euro belastinggeld terug' - 31066-302 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verhuizing Financieel Service Centrum Defensie - 31490-216 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verhuizing Financieel Service Centrum Defensie - 31490-216 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actieplan etikettering van levensmiddelen - 31532-167 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actieplan etikettering van levensmiddelen - 31532-167 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De rol van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij databeveiliging en een reactie op de motie van het lid Verhoeven over een actieve rol van het NSCC - 34388-7 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De rol van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij databeveiliging en een reactie op de motie van het lid Verhoeven over een actieve rol van het NSCC - 34388-7 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel voor een belastingverdrag met Malawi - 34424-7 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel voor een belastingverdrag met Malawi - 34424-7 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 04 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Vervanging onderzeebootcapaciteit - 2016Z18180 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 05 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven