9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 30 mei, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34596, 34597, 34611, 34634, 34664 en 34669 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 22 en 23 mei 2017 te Brussel - 21501-07-1441 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 22 en 23 mei 2017 te Brussel - 21501-07-1441 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda formele EU-Gezondheidsraad van 16 juni 2017 te Luxemburg - 21501-31-437 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda formele EU-Gezondheidsraad van 16 juni 2017 te Luxemburg - 21501-31-437 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 3 en 4 april te Valletta, Malta - 21501-31-438 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 3 en 4 april te Valletta, Malta - 21501-31-438 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inzet KDC-10 en C-130 en doorontwikkeling capaciteitsopbouw en Advise & Assist in de strijd tegen ISIS - 27925-608 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inzet KDC-10 en C-130 en doorontwikkeling capaciteitsopbouw en Advise & Assist in de strijd tegen ISIS - 27925-608 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Landgebonden asielbeleid Burundi - 29237-172 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Landgebonden asielbeleid Burundi - 29237-172 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage Behandeling Burgerbrieven over het jaar 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 29362-263 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage Behandeling Burgerbrieven over het jaar 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 29362-263 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Update overheidssectoren banenafspraak april 2017 - 29544-785 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Update overheidssectoren banenafspraak april 2017 - 29544-785 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 10 mei 2017, over de misstanden bij het Nederlands Forensisch Instituut - 29628-704 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 24 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 10 mei 2017, over de misstanden bij het Nederlands Forensisch Instituut - 29628-704 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 24 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Monitor contractering wijkverpleging 2017 - 29689-829 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Monitor contractering wijkverpleging 2017 - 29689-829 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie op het bericht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van 7 april: "ILT wijst vijfduizend huizenverkopers op verplicht energielabel" - 30196-547 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie op het bericht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van 7 april: "ILT wijst vijfduizend huizenverkopers op verplicht energielabel" - 30196-547 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 5 van de begroting SZW (werkloosheid) - 30982-32 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 5 van de begroting SZW (werkloosheid) - 30982-32 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten - 31066-359 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten - 31066-359 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vernietiging van DNA-materiaal bij het NFI en andere laboratoria - 31415-16 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 24 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vernietiging van DNA-materiaal bij het NFI en andere laboratoria - 31415-16 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 24 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbevelingen voor een versterking van Nederlandse financiële innovatie, zoals opgesteld door de Special Envoy FinTech dhr. Willem Vermeend - 32013-144 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbevelingen voor een versterking van Nederlandse financiële innovatie, zoals opgesteld door de Special Envoy FinTech dhr. Willem Vermeend - 32013-144 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vrijstellingsgrens prospectus en stand van zaken wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten - 32545-69 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vrijstellingsgrens prospectus en stand van zaken wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten - 32545-69 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Interdepartementale beleidsonderzoek "Innovatie in de zorg" - 32620-191 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Interdepartementale beleidsonderzoek "Innovatie in de zorg" - 32620-191 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang fosfaatreductieplan 2017 - 33037-215 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang fosfaatreductieplan 2017 - 33037-215 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag economische missie Kenia - 34550-XIII-134 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag economische missie Kenia - 34550-XIII-134 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage van de International Association of National Public Health Institutes (IANPHI) over de evaluatie bij het RIVM in 2016 - 34550-XVI-139 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage van de International Association of National Public Health Institutes (IANPHI) over de evaluatie bij het RIVM in 2016 - 34550-XVI-139 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) inzake het International Groundwater Resources Assessment Centre in Nederland als een centrum onder auspiciën van UNESCO (categorie 2); Parijs, 6 december 2016 - 34731-1 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven