Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 45, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 16 januari 2017 - 21501-02-1713 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 16 januari 2017 - 21501-02-1713 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling investeren in jongeren van Europa - 22112-2286 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling investeren in jongeren van Europa - 22112-2286 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling EU-strategie voor coöperatieve intelligente transportsystemen - 22112-2287 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling EU-strategie voor coöperatieve intelligente transportsystemen - 22112-2287 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordeningen aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC - delegatie/uitvoering) - 22112-2288 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordeningen aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC - delegatie/uitvoering) - 22112-2288 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening Europese geïntegreerde landbouwstatistieken - 22112-2289 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening Europese geïntegreerde landbouwstatistieken - 22112-2289 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening territoriale typologieën - 22112-2290 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening territoriale typologieën - 22112-2290 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Borging richtlijnen infectiepreventie - 25295-36 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Borging richtlijnen infectiepreventie - 25295-36 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Blootstelling ESBL-producerende bacteriën via de consumptie van vlees - 26991-482 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Blootstelling ESBL-producerende bacteriën via de consumptie van vlees - 26991-482 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanwijzing over de personele eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van een beschikbaarheidsbijdrage voor Spoedeisende Hulp (SEH) - 29247-227 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanwijzing over de personele eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van een beschikbaarheidsbijdrage voor Spoedeisende Hulp (SEH) - 29247-227 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen - 29477-411 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen - 29477-411 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport ACM Toetredings- en groeidrempels zorgverzekeringsmarkt - 29689-802 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport ACM Toetredings- en groeidrempels zorgverzekeringsmarkt - 29689-802 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportages in het kader van het programma Zinnige Zorg - 29689-803 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportages in het kader van het programma Zinnige Zorg - 29689-803 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 december 2016, over het bericht dat de overheid de strijd tegen drugscriminelen verliest - 29911-138 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 december 2016, over het bericht dat de overheid de strijd tegen drugscriminelen verliest - 29911-138 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten hbo-wo voor het algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid d.d. 25 januari 2017 - 31288-576 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten hbo-wo voor het algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid d.d. 25 januari 2017 - 31288-576 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 31293-355 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 31293-355 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie materiële instandhouding primair onderwijs 2010-2014 - 31293-356 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie materiële instandhouding primair onderwijs 2010-2014 - 31293-356 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31839-558 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31839-558 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2017, over het bericht "Schippers wil abortuscijfer omlaag hebben" - 32279-103 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2017, over het bericht "Schippers wil abortuscijfer omlaag hebben" - 32279-103 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Betrokkenheid ouderenbonden bij het beschikbaar stellen van informatie over gordelroosvaccinatie - 32793-253 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Betrokkenheid ouderenbonden bij het beschikbaar stellen van informatie over gordelroosvaccinatie - 32793-253 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van het amendement van de leden Knops en Günal-Gezer over de verhuizing van het Financieel Service Centrum - 33763-125 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van het amendement van de leden Knops en Günal-Gezer over de verhuizing van het Financieel Service Centrum - 33763-125 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de berichtgeving in de uitzending van Nieuwsuur van 23 januari 2017 over de Teevendeal - 34362-27 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de berichtgeving in de uitzending van Nieuwsuur van 23 januari 2017 over de Teevendeal - 34362-27 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planningsbrief 2017 - 34550-IX-15 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planningsbrief 2017 - 34550-IX-15 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017-2020 - 34550-VIII-108 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017-2020 - 34550-VIII-108 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording op vragen commissie over de Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020 - 34550-X-66 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording op vragen commissie over de Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020 - 34550-X-66 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie inzake verzoek aan de Eerste Kamer om uitstel van de stemmingen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen - 34555-10 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie inzake verzoek aan de Eerste Kamer om uitstel van de stemmingen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen - 34555-10 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Schone energie voor alle Europeanen - 34663-2 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Schone energie voor alle Europeanen - 34663-2 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening Governance Energie Unie - 34663-3 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening Governance Energie Unie - 34663-3 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Herziening richtlijn over energie-efficiëntie - 34663-4 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Herziening richtlijn over energie-efficiëntie - 34663-4 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Herziening richtlijn hernieuwbare energie - 34663-5 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Herziening richtlijn hernieuwbare energie - 34663-5 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordeningen en richtlijn marktontwerp elektriciteitsmarkt - 34663-6 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordeningen en richtlijn marktontwerp elektriciteitsmarkt - 34663-6 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling versnellen innovatie op het gebied van schone energie - 34663-7 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling versnellen innovatie op het gebied van schone energie - 34663-7 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Ecodesign werkplan 2016-2019 - 34663-8 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Ecodesign werkplan 2016-2019 - 34663-8 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Openbaarmaking van de BOR-notitie over herijkt plan van aanpak "NVWA 2020" - 33835-53 

voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, R.A. Vermeij (PvdA) - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd.