Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 45, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (34471) en over de moties ingediend bij de notaoverleggen over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot "Vrijwilligers zijn kampioenen" en van de leden Bouwmeester en Oosenbrug "Lobby in daglicht: luisteren en laten zien". 

Voorts stel ik voor, dan te stemmen over twee brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket "Schone Energie voor alle Europeanen" van de Energie Unie COM (2016) 759, 761, 767, 861, 862, 863 en 864 (34663, nr. 1) en inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731 (34646, nr. 3) en over twee brieven van het Presidium over het instellen van de Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken (34665, nr. 1) en over een adviesaanvraag aan de parlementair advocaat inzake de verenigbaarheid van Europese transparantieregels met het Verdrag van Lissabon en Europese jurisprudentie (22112, nr. 2291). 

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor, de volgende debatten van de agenda af te voeren: 

  • -het debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant; 

  • -het dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012. 

Ik stel voor, bij het debat over het burgerinitiatief Peuro spreektijden te hanteren van maximaal 4 minuten per fractie. 

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 32852-38; 32852-39; 33400-XII-35; 33750-A-38; 33750-A-40; 30872-156; 21501-08-503; 34000-A-37; 30872-193; 34300-XII-43; 34300-XII-59; 33979-112; 32637-263; 34550-XIII-30; 27926-270. 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34300-X-107; 31839-534; 31839-533; 31839-518. 

Aangezien van de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 34383-7; 34191-12; 32757-115; 32757-105; 34576-1. 

Tot slot stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 26643-431; 17050-527; 34550-I-8; 28684-488; 34270-21; 22112-2153; 26643-402; 34477-14; 26643-417; 32156-78; 34550-VII-41; 2016Z23318; 26643-436; 26643-437; 26643-425; 34550-VII-38; 26643-427; 26643-381; 34270-20; 32802-34; 2016Z23789; 2016Z23764; 26643-373; 26643-408; 34247-13; 34550-B-11; 34550-XVII-44; 34124-10; 34124-9; 32824-177; 34550-V-45; 34550-V-58; 34550-V-55; 2017Z00427; 34550-V-54; 34550-V-61; 34550-V-56; 23530-113; 2016Z24328; 26488-424; 2016Z22526; 22112-2276; 34550-X-56; 34550-X-60; 26488-422; 27830-174; 34550-X-58; 26488-423; 34550-X-62; 27830-194; 31516-19; 34648-2; 21501-20-1176; 21501-02-1707; 21501-20-1173; 21501-02-1712; 2016Z22294; 34298-15; 28807-205; 33979-107; 21501-33-564; 21501-33-572; 34284-4; 31239-245; 21501-30-349; 21501-30-353; 21501-33-553; 34550-XIII-124; 21501-32-960; 28286-818; 34532-94; 34620-XIII-3; 30991-29; 21501-32-868; 33037-169; 22112-2042; 21501-30-357; 28625-240; 2015Z24417; 22112-2052; 28625-229; 28625-239; 21501-32-957; 28807-194; 2015Z24421; 27858-374; 33037-172; 33009-34; 22112-2029; 25422-169; 34004-4; 28625-230; 34004-3; 21501-30-359; 34550-XIII-125; 21501-30-358; 21501-32-958; 25422-161; 2016Z00233; 34295-5; 21501-32-881; 21501-33-571; 32201-86; 33037-162; 21501-32-880; 21501-30-354; 2016Z23604; 2016Z00252; 21501-30-364; 21501-30-360; 21501-32-886; 21501-30-361; 33037-170; 21501-33-567; 24493-R1557-70; 24493-R1557-74; 24493-R1557-75; 34550-X-59; 2014Z14478; 34300-IV-23; 34300-IV-59; 34300-IV-60; 34300-IV-63; 34200-XVIII-2; 34350-X-3; 34300-X-13; 34300-X-14; 34300-X-40; 34300-X-41; 34300-X-42; 34300-X-61; 33694-8; 34376-4; 34300-IV-4; 34269-1; 34000-IV-51; 34000-H-6; 33845-6; 31568-165; 31289-264; 2015Z09981; 25424-331; 25424-332; 25424-330; 25424-321; 25424-320; 25424-328; 25424-326; 29689-731; 25424-318; 27858-376; 25424-337; 25424-335; 25424-336; 25424-316; 25424-317; 30826-46; 27858-375; 27858-377; 32317-453; 32317-457; 2016Z24273; 2017Z00529; 2016Z24947; 30196-501; 31239-252; 34550-IV-20; 34550-IV-21; 25657-276; 22112-2273; 28807-206; 31765-260; 2016Z24955; 29282-265; 33567-8; 2017Z00629; 19637-2274; 22112-2283; 22112-2277; 28684-490; 24587-671; 28844-115; 34550-VI-95; 34550-VI-94; 2017Z00517; 29528-11; 33552-27; 28844-113; 34340-13; 26643-438; 2016Z24540; 33552-26; 34300-VI-89; 34550-VI-91; 34550-VI-90; 28844-111; 33625-238; 33625-233; 33625-235; 33625-236; 26485-232; 28165-263; 28165-261; 28165-259; 34576-2; 28165-258; 28165-262; 28165-256; 34620-XVI-3; 29325-87; 34104-157; 33326-22; 29453-363; 33966-71. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015, met als eerste spreker het lid Van Helvert namens het CDA; 

  • -het VSO Stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf (29279, nr. 366), met als eerste spreker het lid Marcouch namens de PvdA; 

  • -het VAO Eurogroep/Ecofin-Raad, met als eerste spreker het lid Tony van Dijck namens de PVV; 

  • -het VAO Voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid, met als eerste spreker het lid Van Meenen namens D66; 

  • -het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid, met als eerste spreker het lid Maij namens de PvdA; 

  • -het VAO Ruimtelijke Ordening, met als eerste spreker het lid Smaling namens de SP. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Remco Bosma namens de VVD-fractie. 

De heer Remco Bosma (VVD):

Voorzitter. Bij dezen wil ik graag rappelleren op onbeantwoorde schriftelijke vragen die op 17 november jongstleden aan de staatssecretaris van Economische Zaken zijn gesteld over vragen aan het Europese Hof van Justitie over GMO-regelgeving. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.