Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 34, item 10

10 Stemmingen Kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (34397). 

(Zie vergadering van 7 december 2016.) 

De voorzitter:

Het amendement-Bisschop (stuk nr. 10) is ingetrokken. 

Het amendement-Hoogland (stuk nr. 27) is ingetrokken. 

Het amendement-Visser (stuk nr. 15) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Helvert (stuk nr. 26, III). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 26 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komen de gewijzigde amendementen-Visser (stuk nrs. 12, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie ertegen, zodat zij zijn verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Helvert (stuk nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein en de ChristenUnie ertegen, zodat het is verworpen. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Voorzitter. We hebben ook voor het vorige amendement gestemd. 

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen. 

In stemming komt het amendement-Visser/Van Helvert (stuk nr. 20, III) tot het invoegen van de artikelen VIa en VIb. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en Klein ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Visser/Van Helvert (stuk nrs. 20, I tot en met III) tot het invoegen van de artikelen VIa en VIb. 

Vóór stemmen de leden: Schouten, Segers, Servaes, Siderius, Sjoerdsma, Smaling, Swinkels, Tanamal, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Van der Velde, Van Veldhoven, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Volp, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Van Weyenberg, Wolbert, Ypma, Yücel, Arib, Asante, Bashir, Belhaj, Bergkamp, Bouwmeester, Brouwer, Bruins, Cegerek, Van Dekken, Jasper van Dijk, Dik-Faber, Eijsink, Fokke, Van Gerven, Grashoff, Groot, Günal-Gezer, Hoogland, Jacobi, Karabulut, Kerstens, Klaver, Klein, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Kuiken, Van Laar, Leenders, Leijten, Maij, Marcouch, Van Meenen, Merkies, Mohandis, Nijboer, Van Nispen, Oosenbrug, Ouwehand, Pechtold, Van Raak, Recourt en Roemer. 

Tegen stemmen de leden: Rutte, Schut-Welkzijn, Van der Staaij, Straus, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Toorenburg, Veldman, Visser, Van Vliet, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wilders, Van 't Wout, Ziengs, Zijlstra, Amhaouch, Van Ark, Azmani, Beertema, Berckmoes-Duindam, Bisschop, De Boer, Bontes, Martin Bosma, Remco Bosma, Bosman, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Remco Dijkstra, Duisenberg, Elias, Fritsma, Geselschap, Geurts, De Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Houwers, Keijzer, Van Klaveren, Klever, Knops, Krol, De Lange, Van der Linde, Lodders, Madlener, Van Miltenburg, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijkerken-de Haan, Van Oosten, Öztürk, Potters, Van der Ree, Rog en Ronnes. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 69 tegen 71 stemmen is verworpen.