9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 juni 2015 - 21501-02-1508 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 juni 2015 - 21501-02-1508 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 23 juni 2015 - 21501-02-1509 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 23 juni 2015 - 21501-02-1509 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 18 en 19 juni te Luxemburg - 21501-07-1267 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 18 en 19 juni te Luxemburg - 21501-07-1267 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda formele Gezondheidsraad 19 juni 2015 - 21501-31-375 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda formele Gezondheidsraad 19 juni 2015 - 21501-31-375 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over Geannoteerde agenda Transportraad 11 juni 2015 Luxemburg - 21501-33-546 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over Geannoteerde agenda Transportraad 11 juni 2015 Luxemburg - 21501-33-546 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatieverstrekking aan TAXE - 25087-103 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatieverstrekking aan TAXE - 25087-103 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitspraak rechter inzake kort geding voorlopige gunning vernieuwing C2000 - 25124-76 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitspraak rechter inzake kort geding voorlopige gunning vernieuwing C2000 - 25124-76 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding advies "Doorwerken en gezondheid" en het rapport "Preventie van beroepsziekten" - 25883-249 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding advies "Doorwerken en gezondheid" en het rapport "Preventie van beroepsziekten" - 25883-249 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 24 en 25 juni 2015 te Brussel - 28676-225 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 24 en 25 juni 2015 te Brussel - 28676-225 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de uitzending van RTL Nieuws van 14 april 2015 over "wraakporno" en de mogelijke strafbaarstelling daarvan in het Verenigd Koninkrijk - 28684-443 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de uitzending van RTL Nieuws van 14 april 2015 over "wraakporno" en de mogelijke strafbaarstelling daarvan in het Verenigd Koninkrijk - 28684-443 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) en enkele andere kwesties m.b.t. OMG's - 28684-444 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) en enkele andere kwesties m.b.t. OMG's - 28684-444 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorjaarsrapportage regeldruk - 29515-361 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorjaarsrapportage regeldruk - 29515-361 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport nulmeting regeldrukeffecten voormalige product- en bedrijfschappen - 29515-362 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport nulmeting regeldrukeffecten voormalige product- en bedrijfschappen - 29515-362 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2015, over het bericht 'Ziekenhuiskosten: een op de vijf euro's gaat naar overhead' - 29515-363 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2015, over het bericht 'Ziekenhuiskosten: een op de vijf euro's gaat naar overhead' - 29515-363 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een besluit, houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio's, ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit, alsmede ter aanpassing van de verdeelformule van de brede doeluitkering rampenbestrijding en van een besluit, houdende wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio's ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit - 29517-100 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een besluit, houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio's, ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit, alsmede ter aanpassing van de verdeelformule van de brede doeluitkering rampenbestrijding en van een besluit, houdende wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio's ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit - 29517-100 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage mkb samenwerkingsagenda EZ met provincies - 29697-20 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 08 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage mkb samenwerkingsagenda EZ met provincies - 29697-20 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 08 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning van het Plan van aanpak duurzaam inkopen - 30196-318 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning van het Plan van aanpak duurzaam inkopen - 30196-318 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Europese Spelen 2019 - 30234-130 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Europese Spelen 2019 - 30234-130 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies examenprogramma CKV havo/vwo - 31289-243 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies examenprogramma CKV havo/vwo - 31289-243 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016 - 31322-278 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016 - 31322-278 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang aanpak kwaliteit scheepsbrandstoffen - 31409-81 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang aanpak kwaliteit scheepsbrandstoffen - 31409-81 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste bevindingen pilots stimulerend en gedifferentieerd toezicht 2014-2015 - 31524-247 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste bevindingen pilots stimulerend en gedifferentieerd toezicht 2014-2015 - 31524-247 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding CPB rapport "Internationale vergelijking pensioenstelsels" - 32043-259 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding CPB rapport "Internationale vergelijking pensioenstelsels" - 32043-259 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 juni 2015, over het PvdA plan voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen - 32043-260 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 juni 2015, over het PvdA plan voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen - 32043-260 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 juni 2015 over nadere informatie herziening belastingstelsel - 32140-12 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 juni 2015 over nadere informatie herziening belastingstelsel - 32140-12 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Monitor Biobased Economy 2014 - 32637-185 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Monitor Biobased Economy 2014 - 32637-185 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verlenging van termijn van de Adviescommissie Voltooid Leven - 32647-46 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verlenging van termijn van de Adviescommissie Voltooid Leven - 32647-46 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toetsingsadvies op de commissie voor de milieueffectrapportage (de commissie m.e.r.) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021 - 32670-100 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toetsingsadvies op de commissie voor de milieueffectrapportage (de commissie m.e.r.) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021 - 32670-100 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling programma aanpak stikstof (PAS) - 32670-101 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling programma aanpak stikstof (PAS) - 32670-101 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 mei 2015 over het bericht 'Medisch fabrikant koopt kliniek - gevaarlijke ontwikkeling' - 32805-40 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 mei 2015 over het bericht 'Medisch fabrikant koopt kliniek - gevaarlijke ontwikkeling' - 32805-40 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020 - 32827-74 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020 - 32827-74 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning - 32847-176 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning - 32847-176 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage vastgoed Defensie - 33763-79 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage vastgoed Defensie - 33763-79 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Plan van aanpak voor de implementatie van het VN Verdrag Handicap - 33990-9 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Plan van aanpak voor de implementatie van het VN Verdrag Handicap - 33990-9 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding 1e Publieksrapportage Rijkswegennet 2015 - 34000-A-64 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding 1e Publieksrapportage Rijkswegennet 2015 - 34000-A-64 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instellen toezicht St. Eustatius - 34000-IV-43 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instellen toezicht St. Eustatius - 34000-IV-43 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek inzake de vraag mbt erkenning door de Duitse president van Armeense genocide - 34000-V-72 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek inzake de vraag mbt erkenning door de Duitse president van Armeense genocide - 34000-V-72 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Patiëntenvervoer Waddeneilanden - 34000-X-103 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Patiëntenvervoer Waddeneilanden - 34000-X-103 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Toestemming voor deelname van de Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg van de IGZ tijdens het rondetafelgesprek over problemen bij de aangiftes van verstandelijk gehandicapten met betrekking tot zedendelicten en seksuele weerbaarheid en misbruik van mensen met een verstandelijke beperking - 2015Z10804 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een briefing van de Nederlandse ambassadeur in Luxemburg, de heer P.W. Kok - 2015Z10879 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie inzake toegankelijkheid buitenland-beurs in hoger onderwijs - 2015Z10884 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Antwoordbrief aan de Stichting Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) inzake fraude in de bijstand - 2015Z10941 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de brieven van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) over de Gecombineerde Opgave 2015 - 2015Z10942 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van het antwoord op de brief van de Verenigde Pasfotomakers over aanbesteding pasfotoautomaten gemeente Amsterdam - 2015Z10990 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een e-mail van een burger inzake een klacht over de kinderopvangtoeslag - 2015Z11017 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelneming van ambtenaren aan een technische briefing over ERP/IV ICT op 18 juni 2015 - 2015Z11089 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname van ambtenaren aan een technische briefing over de "Externe rapporten F-35 programma" op 18 juni 2015 - 2015Z11092 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de brief van de Stichting Geldbelangen inzake 'keurslijfpensioen' - 2015Z11105 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brief van lid/fractie/commissie:

Aanbieding van het onderzoek van het Rathenau Instituut "Werken aan de Robotsamenleving: Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid" - 29544-622 

voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.I. van der Burg (VVD) - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven