Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 109, item 16

16 Stemming motie Personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, 

te weten: 

  • -de motie-Siderius over taalniveau B2 voor pedagogisch medewerkers meertalige kinderopvang (34195, nr. 10). 

(Zie vergadering van 2 september 2015.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Siderius (34195, nr. 10) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.