Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 70, pagina 4079

Aan de orde is de behandeling van:

Brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe Algemene Bijstandswet (28815, nr. 3).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.