2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Martens, wegens bezigheden elders;

Oomen-Ruijten, wegens verblijf buitenslands;

Van Beek, Lintmeijer en Vos, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven