Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 20, item 1

1

Dinsdag 12 maart 2013

Aanvang 12.00 uur

Voorzitter: Fred de Graaf

Tegenwoordig zijn 74 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Bruijn, Van Dijk, Duivesteijn, Dupuis, Duthler, Elzinga, Engels, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Franken, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Fred de Graaf, Thom de Graaf, Marcel de Graaff, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Koffeman, Kok, Koole, Kox, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Nagel, Popken, Postema, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Slagter-Roukema, Smaling, Sörensen, Van Strien, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vliegenthart, Vlietstra, Vos, De Vries, De Vries-Leggedoor en Witteveen,

en de heer Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, en de heer Dijsselbloem, minister van Financiën.

De voorzitter:

Ik open de vergadering en hoewel niet de voltallige Kamer op dit moment aanwezig is, wil ik onze collega en mijn eerste ondervoorzitter Kim Putters van harte gelukwensen met zijn prachtige benoeming tot directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wij gunnen hem deze positie van harte maar wij zullen hem zeer missen als collega in deze Kamer.

(Applaus)

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat is ingekomen bericht van verhindering van het lid:

Strik, wegens ziekte.

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.