Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 22, item 2

2 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak) (32576);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (32418);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregeling (implementatie richtlijn factureringsregels) (32877);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage) (32828).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.