Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2024 gepubliceerd door Westerwolde. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2024-72244".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en hoofdstuk 3 van de APV
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Westerwolde
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Westerwolde (Groningen)
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2024-01-01
Grondslag Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2023]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR708983/1
Identifier gmb-2024-72244
Jaargang 2024
Maker Westerwolde
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.20/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-02-19
Publicatienummer 72244
Regeling CVDR715626_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-02-20
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en hoofdstuk 3 van de APV
Uitgever Westerwolde

Op de kaart