Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2024 gepubliceerd door Leiden. De publicatie is van het type verkeersbesluit of -mededeling en heeft als identifier "gmb-2024-231679".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage Tekening 5276508 VKB Lammenschansweg_DEF_blad1|exb-2024-21097
Bijlage Tekening 5276508 VKB Lammenschansweg_DEF_blad2|exb-2024-21098
Citeertitel Gemeente Leiden - Diverse verkeersmaatregelen waaronder instellen 30km/u-zones - Lammenschansweg, Plantijnstraat, Omegaweg, Jotapad, Omnikronpad
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leiden
Gebiedsmarkering (Vlak) Gebied
Identifier gmb-2024-231679
Jaargang 2024
Maker Leiden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/6.27/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-05-31
Publicatienummer 231679
Referentienummer Z/24/3675700
Samenvatting Ter verbetering van de verkeersveiligheid op korte termijn worden diverse verkeersmaatregelen genomen waaronder aanpassing fiets/voetgangersoversteken, verduidelijken doelgroep/herkenbaarheid busbaan en het instellen van 30km/uur zones.
Subrubriek verkeersbesluit of -mededeling
Taal nl
Titel Gemeente Leiden, verkeersbesluit ‘Verkeersmaatregelen Lammenschansweg, Plantijnstraat, Omegaweg, Jotapad, Omnikronpad’
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Leiden
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 2
Verkeersborden A01zb
Verkeersborden A02ze
Verkeersborden B6
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Weggebruiker fietsers
Weggebruiker voetgangers

Op de kaart