Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2024 gepubliceerd door Heiloo. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2024-205565".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Heiloo 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heiloo
Gebiedsmarkering (Gemeente) Heiloo
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2023-04-01
Grondslag artikel 149a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149a&g=2023-04-01
Grondslag artikel 151a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151a&g=2023-04-01
Grondslag artikel 151b van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151b&g=2023-04-01
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2023-04-01
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2023-04-01
Grondslag artikel 154 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=154&g=2023-04-01
Grondslag artikel 154a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=154a&g=2023-04-01
Grondslag artikel 3 van de Wet openbare manifestaties]|[1.0:c:BWBR0004318&artikel=3&g=2010-10-10
Grondslag artikel 4 van de Wet openbare manifestaties]|[1.0:c:BWBR0004318&artikel=4&g=2010-10-10
Grondslag artikel 4 van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=4&g=2023-10-05
Grondslag artikel 25a van de Alcoholwet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25a&g=2023-10-05
Grondslag artikel 25b van de Alcoholwet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25b&g=2023-10-05
Grondslag artikel 25c van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25c&g=2023-10-05
Grondslag artikel 25d van de Alcoholwet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25d&g=2023-10-05
Grondslag artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.13&g=2023-04-19
Grondslag artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.18&lid=1&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.18&lid=5&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.21&g=2023-07-01
Grondslag artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=3.148&lid=2&g=2023-07-01
Grondslag artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&artikel=30c&lid=2&g=2022-10-01
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet]|[1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2022-01-01
Grondslag artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=64&lid=2&g=2023-06-20
Grondslag artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=2a&g=2023-07-01
Grondslag artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet]|[1.0:c:BWBR0044923&artikel=8.2.2&g=2024-01-01
Identifier gmb-2024-205565
Jaargang 2024
Maker Heiloo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-05-10
Publicatienummer 205565
Referentienummer Z23 145049
Regeling CVDR712416_3
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-05-11
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening gemeente Heiloo 2023
Uitgever Heiloo

Op de kaart