Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2024 gepubliceerd door Baarn. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2024-170617".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Baarn
Gebiedsmarkering (Gemeente) Baarn
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2022-01-01
Grondslag artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet]|[1.0:c:BWBR0044923&artikel=8.2.2&g=2024-04-01
Grondslag artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&artikel=30c&lid=2&g=2022-10-01
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet]|[1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2022-01-01
Grondslag artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=2a&g=2024-01-01
Identifier gmb-2024-170617
Jaargang 2024
Maker Baarn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-04-19
Publicatienummer 170617
Regeling CVDR676301_3
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-04-20
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING BAARN 2019
Uitgever Baarn

Op de kaart