Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2024 gepubliceerd door Goes. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "gmb-2024-164242".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Bevoegdhedenbesluit projectorganisatie vluchtelingen gemeente Goes
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Goes
Gebiedsmarkering (Gemeente) Goes
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2024-01-31
Grondslag Regeling opvang ontheemden Oekraïne]|[1.0:c:BWBR0046503&g=2023-10-01
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2024-01-01
Grondslag Inkoopbeleid 2020 gemeente Goes (gewijzigd)]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674035/1
Identifier gmb-2024-164242
Jaargang 2024
Maker Goes
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/3.20/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2024-04-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 164242
Regeling CVDR718559_1
Startdatum 2024-04-17
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Bevoegdhedenbesluit projectorganisatie vluchtelingen gemeente Goes
Uitgever Goes

Op de kaart