Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-04-2024 gepubliceerd door Uitgeest. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "gmb-2024-155406".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitgeest
Gebiedsmarkering (Gemeente) Uitgeest
Grondslag artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A3&g=2024-01-01
Grondslag artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A9&g=2024-01-01
Grondslag artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A12&g=2024-01-01
Identifier gmb-2024-155406
Jaargang 2024
Maker Uitgeest
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/3.19/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2024-04-10
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 155406
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Holland Noord uitvoering Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Uitgeest 2024
Uitgever Uitgeest

Op de kaart